Lộc Linh Tam Hợp: Hợi – Mão – Mùi

  • Bảo hành:

GiáLiên hệ

    Xưởng Quà Quý
  • Người liên hệ: Nguyễn Minh Kỳ
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Số điện thoại: 0912750988

Trên mỗi bình phong thuỷ Lộc Linh Tam Hợp hội tụ ba trạng thái Tam Hợp của vòng tràng sinh, gồm: Trường sinh (sinh ra), Đế vượng (đỉnh cao) và Lâm mộ (thác đi). Khi ba trạng thái này kết hợp với nhau thì có thể khuếch đại năng lượng, tạo ra những chuyển biến khác thường vượt trội, đó là:

Sản phẩm liên quan